+48 888 170 701, +48 690 224 761 info@wemoove.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Po stworzeniu konta będziesz miał możliwość śledzenia statusu swojej płatności oraz uzyskania jej potwierdzenia oraz dodać ocenę pakietu, w którym brałaś/-eś udział.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że zapoznałeś się z regulaminem korzystania z serwisu oraz jego polityką prywatności.
Proszę zaznaczyć zgodę potwierdzającą zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu.

Masz już konto?

Zaloguj się
+48 888 170 701, +48 690 224 761 info@wemoove.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Po stworzeniu konta będziesz miał możliwość śledzenia statusu swojej płatności oraz uzyskania jej potwierdzenia oraz dodać ocenę pakietu, w którym brałaś/-eś udział.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że zapoznałeś się z regulaminem korzystania z serwisu oraz jego polityką prywatności.
Proszę zaznaczyć zgodę potwierdzającą zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu.

Masz już konto?

Zaloguj się

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:


Administratorem Państwa danych jest:
Biuro Podróży WeMoove Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dr. Jana Piltza 35/53, 30-392 w Krakowie.
NIP: 6762576954, REGON: 385377930. Kontakt: e-mail: info@wemoove.pl, tel. +48 888 170 701.


W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się jak powyżej lub bezpośrednio w siedzibie biura.


WeMoove Sp. z o.o. zapewnia wszystkim swoim klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących własnych danych, prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez WeMoove Sp. z o.o. jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.


Ogólny cel przetwarzania danych osobowych:

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie, na jaki wyrazili Państwo zgodę.
Jesteśmy biurem podróży i powyższe dane znajdują się w treści umów o świadczeniu usług turystycznych z naszymi klientami. Są one niezbędne do realizacji usług wynikających z umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam zawarcie umowy i poprawne świadczenie usług.
Dodatkowo wykorzystujemy Twoje dane osobowe do bieżącego kontaktu z nami, co oznacza przesyłanie „newsletterów”.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?


Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, klientów naszego biura, uczestników programów turystycznych organizowanych przez WeMoove Sp. z o.o.
W szczególności dotyczy to informacji wymienionych poniżej:
 Imiona i nazwiska
 Adresy zamieszkania i do korespondencji
 Numer telefonu kontaktowego oraz e-mail
 Data i miejsce urodzenia
 Preferencje podróżnicze i dotyczące aktywności (jeśli zostaną przekazane na zasadzie dobrowolności)
 Kontakt do osoby którą należy powiadomić w nagłych przypadkach
 Fotografie identyfikujące uczestników w przypadku konieczności wystawienia dokumentów z fotografią w krajach docelowych
 Numer paszportu lub dowodu osobistego w zależności od kierunku wyjazdu wraz z datą i miejscem wydania oraz datą ważności
 Fotokopie dokumentów podróży jeśli tego obowiązkowo wymagają nasi kontrahenci w krajach docelowych
 W przypadku wyjazdów w góry wysokie dodatkowo zbieramy dane o stanie zdrowia uczestnika (oświadczenie – formularz wypełniany przez samego zainteresowanego)


Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?


Odbiorcami Państwa danych osobowych są tylko i wyłącznie podmioty krajowe i zagraniczne związane z realizacją świadczeń określonych w umowie np.:
 Firmy ubezpieczeniowe
 Biura wizowe
 Hotele i inne obiekty noclegowe
 Przewoźnicy: linie lotnicze i ich partnerzy, linie autobusowe i kolejowe
 Lokalni partnerzy zagraniczni – biura podróży dostarczające kompletną usługę
 Upoważnione organy państwowe w krajach docelowych i ich autoryzowane agendy
 Przewodnicy, koordynatorzy i instruktorzy w zakresie niezbędnym do realizacji programu zgodnie z umową
 Inne podmioty związane z realizacją świadczeń określonych w umowie


Państwa dane osobowe w żadnym przypadku nie będą przekazywane do osób trzecich, wykorzystujących je w celach marketingowych a także nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji oferowanej/sprzedawanej imprezy/usługi turystycznej lub innego produktu związanego z oferowaną/sprzedawaną imprezą/usługą turystyczną.


W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona https://wemoove.pl jest zabezpieczona certyfikatem SSL i używa szyfrowanego połączenia. Państwa dane przechowywane są w formie elektronicznej na dedykowanym zabezpieczonym serwerze do którego dostęp mają tylko nasi upoważnieni pracownicy. Dostęp do danych odbywa się tylko z naszych firmowych komputerów zabezpieczonych hasłami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do komunikacji używamy bezpiecznych połączeń pocztowych.


Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym usługa została wykonana. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

Informacje dodatkowe:


Posiadacie Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.